Hướng dẫn lắp đặt giá kệ siêu thị lưng tôn đục lỗ

Hướng dẫn lắp kệ siêu thị lưng tôn đục lỗ :

Bước 1 : Vặn ốc tăng chỉnh vào chân kệ

Bước 2 : Lắp gá tấm tôn lỗ bất kỳ để giữ cho thẳng chân kệ

Bước 3 : Lắp các tấm tôn lỗ từ dưới chân kệ lên. Tại bước này lưu ý bạn lắp tấm to nhất 40cm trước. Sau đó lắp dần lắp các tấm nhỏ lên trên cùng

Bước 4 : Lắp tay đỡ kệ, sàn kệ, meca theo nhu cầu cao thấp của mâm tầng. Lưu ý mâm kệ bản đáy to lắp dưới cùng đặt thẳng lên chân kệ. Bản nhỏ hơn lắp các tầng trên.

>>>> Chi tiết xem clip hướng dẫn lắp đặt kệ siêu thị lưng tôn đục lỗ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *